Systematiske litteratursøk for medisin og helsefag

Skal du kartlegge litteraturen på et område, skrive søknad eller skrive en systematisk kunnskapsoppsummering? Da kan du ha stor nytte av et systematisk litteratursøk.

Hva lærer du?

  • Ulike relevante begreper: Hva er f.eks. forskjellen på en systematisk oversikt og et systematisk litteratursøk
  • Å «lese» et litteratursøk, herunder fagfellevurdering av litteratursøk
  • Å gjøre en problemstilling søkbar
  • Å finne søkeord
  • Om databaser, kilder og metoder for søk, og hvordan tilpasse litteratursøk til forskjellige databaser
  • Dokumentere søk så det kan reproduseres
  • Håndtering av søketreff

Påmelding

Påmeldingsfrist 30. januar kl. 15.

Meld deg på

Anbefalte forkunnskaper

Arbeidsformer

Fysisk kurs med en kombinasjon av forelesning, demonstrasjon og praktiske øvelser. Databasene som blir demonstrert er MEDLINE, Embase eller APA PsycInfo fra Ovid (noe avhengig av innsendte problemstillinger) og The Cochrane Library. Du må ha med egen PC. Egen problemstilling må forberedes og sendes inn før kurset.

Jobb med egen problemstilling

Du må ha med en egen problemstilling å jobbe med på kurset. Gjør problemstillingen om til et spørsmål og del opp spørsmålet i elementer, gjerne ved hjelp av PICO eller PICo. Passer ikke spørsmålet ditt inn i PICO eller PICo er det ingen fare, det viktigste er at du kan dele det opp i minst to elementer som kan kombineres i et søk. Send problemstillingen via nettskjema innen søndag kveld 30. januar så vi har mulighet til å se på den før kurset. Si også gjerne noe om hva du skal bruke søket til, f.eks. skrive en systematisk oversikt, retningslinje, kartlegge litteratur på et område eller skrive en søknad.

Nyttig (men ikke obligatorisk) å se på før kurset

What every researcher should know about searching
Webinar med Dr. Neal Haddaway 

Målgruppe

Forskere, ph.d.-studenter, masterstudenter og profesjonsstudenter (kurset overlapper noe med MED3005) på Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet eller Oslo universitetssykehus. Kurset kan også være aktuelt for studenter og ansatte ved Farmasøytisk institutt og Psykologisk institutt.  

Antall deltagere

Maksimum 20, minimum 3.

Kursholdere

Universitetsbibliotekarer fra Bibliotek for medisin og realfag

Publisert 23. des. 2021 14:00 - Sist endret 17. juni 2022 13:05