Systematiske litteratursøk for medisin og helsefag

Skal du kartlegge litteraturen på et område, skrive søknad eller skrive en systematisk kunnskapsoppsummering? Da kan du ha stor nytte av et systematisk litteratursøk.

Hva lærer du?

  • Å gjøre en problemstilling søkbar
  • Å finne søkeord
  • Å sette opp et systematisk søk
  • Om databaser, kilder og metoder for søk, og hvordan tilpasse litteratursøk til forskjellige ulike databaser
  • Å dokumentere søk så det kan reproduseres
  • Håndtering av søketreff

Påmelding

Påmeldingsfrist 6. desember kl. 15.

Meld deg på

Anbefalte forkunnskaper

Arbeidsformer

  • Kurset gir en metodisk og praktisk innføring i systematisk litteratursøk, med forelesning, demonstrasjon og praktiske øvelser.
  • Databasene som blir demonstrert er MEDLINE, Embase eller APA PsycInfo fra Ovid (noe avhengig av innsendte problemstillinger) og The Cochrane Library. 
  • For å få fullt utbytte av kurset, anbefaler vi å sende inn egen problemstilling i forkant av kurset (se neste avsnitt).
  • Kurset foregår på pc-stue, men det er også mulighet til å ha med egen maskin.

Jobb med egen problemstilling

Du må ha med en egen problemstilling å jobbe med på kurset. Gjør problemstillingen om til et spørsmål og del opp spørsmålet i elementer, gjerne ved hjelp av PICO eller PICo. Send problemstillingen via nettskjema innen 7. desember kl. 8 så vi har mulighet til å se på den før kurset. 

Målgruppe

Kurset er rettet mot helserelaterte emner og metode. Det er særlig relevant for forskere og studenter ved Oslo universitetssykehus, Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet, i tillegg til Farmasøytisk institutt og Psykologisk institutt. Forskere og studenter som jobber med helserelaterte emner ved andre fakultet og institutt, som utdanningsvitenskap og informatikk, kan også ha nytte av kurset. Undervisningen overlapper noe med søkeundervisningen på MED3005.

Antall deltagere

Maksimum 12, minimum 5. Ved færre enn 5 påmeldte avlyses kurset.

Kursholdere

Hilde Strømme og Marte Ødegaard, universitetsbibliotekarer fra Bibliotek for medisin og realfag.

Publisert 10. aug. 2022 15:14 - Sist endret 8. sep. 2022 10:26