English version of this page

Tverrfaglige verktøy : Søkekurs i Scopus, Web of Science og Google Scholar

Kurset gir en introduksjon til litteratursøk innen medisin og realfag i tverrfaglige referansedatabaser som Scopus, Web of Science og Google Scholar. Databasene representerer et supplement til PubMed, og kan gi relevante referanser til tverrfaglige problemstillinger som ikke dekkes godt nok i de tradisjonelle fagdatabasene.

Tidligere

Tid og sted: 30. nov. 2022 09:0011:00, Zoom

This course gives an introduction to literature searching within medicine and science in interdisciplinary reference databases such as Scopus, Web of Science and Google Scholar. These databases are supplementary to PubMed, and may retrieve relevant references regarding interdisciplinary topics.  

Tid og sted: 18. okt. 2022 13:0015:00, Zoom

This course gives an introduction to literature searching within medicine and science in interdisciplinary reference databases such as Scopus, Web of Science and Google Scholar. These databases are supplementary to PubMed, and may retrieve relevant references regarding interdisciplinary topics.  

Tid og sted: 21. sep. 2022 09:0011:00, Zoom

Kurset gir en introduksjon til litteratursøk innen medisin og realfag i tverrfaglige referansedatabaser som Scopus, Web of Science og Google Scholar. Databasene representerer et supplement til PubMed, og kan gi relevante referanser til tverrfaglige problemstillinger som ikke dekkes godt nok i de tradisjonelle fagdatabasene.

Tid og sted: 21. apr. 2022 13:0015:00, Zoom

Kurset gir en introduksjon til litteratursøk innen medisin og realfag i tverrfaglige referansedatabaser som Scopus, Web of Science og Google Scholar. Databasene representerer et supplement til PubMed, og kan gi relevante referanser til tverrfaglige problemstillinger som ikke dekkes godt nok i de tradisjonelle fagdatabasene.