Tverrfaglige verktøy : Scopus, Web of Science og Google Scholar

Kurset gir en introduksjon til litteratursøk innen medisin og realfag i tverrfaglige referansedatabaser som Scopus, Web of Science og Google Scholar. Databasene representerer et supplement til PubMed, og kan gi relevante referanser til tverrfaglige problemstillinger som ikke dekkes godt nok i de tradisjonelle fagdatabasene.

Hva lærer du?

Etter kurset kjenner du til:

  • At Scopus, Web of Science og Google Scholar kan være verdifulle supplement til PubMed når det gjelder tverrfaglige problemstillinger
  • At verktøyene raskt kan gi en første oversikt over forskningfronten på et tema
  • Lokalisering av de mest siterte arbeidene innen et fagområde
  • Identifisering av ledende forskningsgrupper, deres publikasjoner og siteringer, H-faktor m.m.
  • Varslingstjenester for å holde deg oppdatert på nye artikler.

Påmelding

Frist for påmelding senest 2 dager før kurset.

Meld deg på

Arbeidsmåter

Kurset består av demonstrasjoner og praktiske øvelser. Kurset holdes i Zoom.

Målgruppe

Kurset er for Ph.d.-kandidater, forskerlinjestudenter og andre interesserte.

Kursholdere

Bibliotekarer ved Bibliotek for medisin og realfag.
For spørsmål om kurset, kontakt umed-kurspaamelding@ub.uio.no

Publisert 23. des. 2021 14:00