Medisin - Tverrfaglige verktøy : Søkekurs i Scopus, Web of Science, Google Scholar, AVLYST

Kurset gir en introduksjon til litteratursøk i tverrfaglige referansedatabaser som Scopus, Web of Science og Google Scholar. Databasene representerer et supplement til PubMed, og kan gi relevante referanser til tverrfaglige problemstillinger som ikke dekkes godt nok i de tradisjonelle fagdatabasene.

Les mer om innholdet i kursbeskrivelsen

Påmelding

Publisert 18. des. 2019 14:23 - Sist endret 26. mars 2020 16:28