Medisin - Tverrfaglige verktøy : Søkekurs i Scopus, Web of Science, Google Scholar

Kurset gir en introduksjon til litteratursøk i tverrfaglige referansedatabaser som Scopus, Web of Science og Google Scholar. Databasene representerer et supplement til PubMed, og kan gi relevante referanser til tverrfaglige problemstillinger som ikke dekkes godt nok i de tradisjonelle fagdatabasene.

Les mer om innholdet i kursbeskrivelsen

Påmelding

Publisert 3. aug. 2020 08:00 - Sist endret 10. sep. 2020 14:02