Innføringskurs i EndNote for ansatte og stipendiater ved MN

Realfagsbiblioteket holder kurs i EndNote for ansatte og stipendiater. Kurset går over to timer og gir en innføring i bruk av referanseprogrammet EndNote. Kurset krever påmelding, og holdes på engelsk ved behov.

Hva lærer du?

Kursdeltagerne skal etter å ha deltatt på kurset

  • kunne importere referanser fra litteraturdatabaser til et personlig bibliotek i EndNote
  • kunne sette inn referanser fra EndNote til Microsoft Word
  • kunne lage referanseliste fra referansene i et Word-dokument
  • kunne bruke EndNote til å plassere tabeller og figurer i et dokument
  • kunne samarbeide med andre forfattere om et felles Word-dokument med referanser i EndNote

Arbeidsmåter

Kurset består av demonstrasjoner og øvelser med veiledning på PC.

 

Påmelding

Kurs settes opp hvert semester.

 

Målgruppe

Ansatte og stipendiater ved Matematisk-naturvitenskapelig fakultet.

Kurset er åpent for andre dersom det er ledig plass.

Det foreleses på engelsk hvis behov, ellers på norsk.

 

Mer informasjon

Kontakt oss: realfagsbiblioteket@ub.uio.no

Telefon: 22 85 54 00
Kurset er gratis.

Publisert 21. mai 2015 09:43 - Sist endret 27. juni 2016 14:59