Odontologi - Referansehåndtering med EndNote

Kurset gir en 3 timers introduksjon til EndNote

Hva lærer du?

Etter å ha deltatt på kurset kan du:

  • Bygge opp et personlig bibliotek i EndNote
  • Importere referanser fra PubMed og andre medisinske databaser
  • Bruke referansene i et word-dokument
  • Generere litteraturlister i ulike format: Vancouver, APA med flere

Kurset baseres på versjon X7 med operativsystemet Windows for PC, og forutsetter elementære ferdigheter i Windows og Word.

Arbeidsmåter

Kurset består av demonstrasjoner og veiledede øvelser på PC.

Målgruppe

Kursene er tilpasset ansatte og studenter ved Det odontologiske fakultet.

Kursholder

Bibliotekarer ved Odontologisk bibliotek.

 

Publisert 13. feb. 2017 08:47 - Sist endret 23. jan. 2018 23:12