Tid og sted

Tidligere

Tid og sted: 7. mars 2018 09:00 - 12:00, Odontologisk bibliotek, Geitmyrsveien 69, PCstue 2

Kurset gir en 3 timers introduksjon til EndNote. Kurset baseres på versjon X7 med operativsystemet Windows for PC, og forutsetter elementære ferdigheter i Windows og Word.