Tekstmining

Dette er et innføringskurs for PhD, postdoc, eller forsker ved HF, SV, og UV i metoder for digital analyse av tekstdata. Vi skal ta for oss noen forskjellige analyseverktøy. Kurset vil særlig gå inn på hvordan analysere Nasjonalbibliotekets digitaliserte samlinger, via applikasjonen Jupyter Notebook.