Tekstmining-kurs

Dette er et innføringskurs for PhD, postdoc, eller forsker ved HF, SV, og UV i metoder for digital analyse av tekstdata.

Bildet kan inneholde: gest, font, kunst, vinge, illustrasjon.

Hva lærer du?

Vi skal ta for oss noen forskjellige analyseverktøy. Kurset vil særlig gå inn på hvordan analysere Nasjonalbibliotekets digitaliserte samlinger med Python og Jupyter Notebook og nye apper fra Nasjonalbibliotekets DH-Lab tilpasset det enkelte forskningsprosjekt. Du kan sende inn dine ønsker i påmeldingsskjemaet. Som case ser vi bl.a. på hvordan ulike uttrykk for affekt i stykker av Henrik Ibsen har blitt oversatt til engelsk, og om det finnes endringer i hvordan affekt og følelser blir oversatt i stykkene over tid.

Påmelding

Meld deg på

Målgruppe

Kurset vil være tilpasset forskere og høyeregradsstudenter innen humaniora, samfunn-  og utdanningsvitenskap som jobber med store menger tekst og er interesserte i en innføring i tekstmining. Det passer også for deg som har basiskunnskaper når det gjelder n-gram-søk, konkordansanalyser og kollokasjonsanalyser m.m., men ønsker å lære mer om hvordan dette kan gjennomføres og hva det kan brukes til i din forskning.

Kurset er også åpent for bibliotekarer og utviklere som metodepartnere og støttespillere for forskere i tekstmining.

Det er ikke krav om forkunnskaper innen tekstmining generelt eller analyse av tekstdata via Jupyter Notebook spesielt.

Forberedelser

Det kan være nyttig å se på Informasjon om Tekstmining på UBs sider og på NBs DH-Lab sine sider.

Det er en fordel, men ikke nødvendig, å ha installert Jupyter Notebook (via for eksempel Anaconda) på forhånd. 

Kursholder

Lars G. Johnsen med kollega fra Nasjonalbibliotekets DH-Lab

Hvis du har praktiske spørsmål til kurset, kan du sende disse til Anne Sæbø ved UB.

Emneord: Digitale forskningsmetoder, Tekstmining, Digital humaniora
Publisert 9. juni 2022 12:09 - Sist endret 29. aug. 2022 13:35