Tid og sted for enkeltstående og åpne kurs

Kommende 5 dager

i dag mars
Tid og sted: 3. mars 2021 09:0011:00, Zoom

Kurset gir en introduksjon og oppfriskning til litteratursøking i Medline i PubMeds grensesnitt, som er gratisversjonen av Medline.

04 mars
Tid og sted: 4. mars 2021 12:1515:00, Zoom
Tid og sted: 4. mars 2021 13:0015:00, Zoom

Kurset gir en introduksjon og oppfriskning til litteratursøking i de ulike OVID-databasene, med fokus på Medline, Embase og PsycInfo.

Flere kommende kurs

Tid og sted: 9. mars 2021 09:0011:00, Zoom

Kurset gir en introduksjon til litteratursøk i tverrfaglige referansedatabaser som Scopus, Web of Science og Google Scholar. Databasene representerer et supplement til PubMed, og kan gi relevante referanser til tverrfaglige problemstillinger som ikke dekkes godt nok i de tradisjonelle fagdatabasene.

Tid og sted: 24. mars 2021 13:0015:00, Zoom

Kurset gir en introduksjon til praktisk bruk av EndNote.

Tid og sted: 25. mars 2021 12:1514:04, Zoom
Tid og sted: 7. apr. 2021 09:0012:00, Zoom

Sil ut artikler som ikke er metodologisk holdbare! Bruk kritisk vurdering som metode, og finn artikler som bygger på godt håndverk med hensyn til studiedesign, bias, statistikk med mere. Kurset gir kunnskap og praktiske ferdigheter i å kritisk vurdere ulike studier.

Tid og sted: 13. apr. 2021 09:0012:00, Zoom

Behold eiendomsretten til eget arbeid ved publisering i Open Access tidsskrifter. Synliggjør dine forskningsartikler og mål din innflytelse.