Om våre kurs

Ved Universitetsbiblioteket (UB) har vi årlig over 8000 deltagere på kurs. Sjansen er stor for at vi har et tilbud som er nyttig også for deg.

For studenter

UB er en del av det samlede faglige og pedagogiske tilbudet ved UiO. I de fleste studiene ved UiO stilles det krav til å kunne finne fram i faglig litteratur og faglige kilder, til etisk bruk av kilder, og til kritisk å kunne vurdere ulike typer informasjon. 
Gjennom våre kurs får du styrket dine forutsetninger på disse områdene.

For studenter gir vi undervisning som er faglig tilpasset de ulike emnene og studieprogrammene. Under ”Kurs for studieprogrammer og emner” i vår kurskatalog kan du se om vi gir kurs i sammenheng med ditt emne eller studieprogram.

For forskere og ph.d.-kandidater

Universitetsbiblioteket er en viktig del av universitetets infrastruktur for forskning. Gjennom UB får studenter og forskere blant annet tilgang til mer enn fem millioner bøker i trykt og elektronisk form, over atten tusen trykte og elektroniske tidsskrifter og over fem hundre databaser. En viktig del av den forskningsstøtten biblioteket gir, er å veilede forskere og studenter til oversikt, og til effektiv utnyttelse av ressurser med relevans for deres arbeid.

Som forsker eller ph.d.-kandidat kan du også finne fram til kurs i vår katalog, eller du kan ta kontakt for å få skreddersydd et tilbud som passer inn i forskningshverdagen.

Vi har også kurs som er åpne både for studenter, forskere eller andre målgrupper ved UiO. De finner du under "Enkeltstående og åpne kurs".

Publisert 9. feb. 2012 14:54 - Sist endret 3. mai 2016 14:48