East Asia: Great Traditions (EAST2504/4504) - Litteratursøk - bachelor og master

Litteratursøk for oppgaveskriving.

Hva lærer du?

  • Hvordan man søker etter relevant materiale, både digitalt og trykt
  • Emnesøk og Deweysøk i Oria
  • Kunnskap om relevante bøker og databaser, tidsskrifter, aviser osv.
  • Hvordan man kan lagre materialet man har funnet

Arbeidsmåter

Demonstrasjon og øvelser

Målgruppe

Studenter på EAST2504/4504

Tid og sted

Ingen kommende kurs

Påmelding

Ingen påmelding

Publisert 18. mars 2014 10:05 - Sist endret 4. aug. 2021 10:23