Bibliotekskurs i litteratursøk og kildekritikk for EXFAC03-NORD

Kurset går over to timer og gir en oversikt over de viktigste ressursene Universitetsbiblioteket kan tilby som studieplass med innføring i litteratursøk og kildekritikk. 

Program for kurset

Omvisning i biblioteket

I denne videoomvisningen viser vi deg bl.a. hvor du kan få IT-hjelp, hvordan skriverne funker, hvordan du booker kollokvierom og plass i lesesalen, og hvor du finner de nordiske samlingene. 

Er du selv vant til å bruke bibliotek? Som f.eks. skolebiblioteket eller ditt lokale folkebibliotek, kanskje har du vært på ærverdige Nasjonalbiblioteket og utforsket nye Deichman Bjørvika? Vi gjør en liten spørreundersøkelse i mentimeter for å bli litt kjent med dine erfaringer med bruk av bibliotek. 

Innføring i litteratursøk

Hvordan finne pensum og andre bøker på hylla? Etter en enkel innføring i hvordan du bruker søkemotoren Oria til å søke opp og finne bøker på hylla, viser vi deg hvordan du kan bruke Oria til å gjøre søk med emneord for å kartlegge et emne. Du får også en innføring i bruk av mer avanserte knep som:

  • trunkering,
  • konkrete fraser,
  • søke med boolske termer,
  • avgrense på fasetter og
  • søke i ulike scopes. 

I denne bolken skal du selv jobbe med et par praktiske oppgaver hvor du 

1) ser hvor du finner både fysisk og elektronisk tilgang til pensumlitteratur på biblioteket,

2) kartlegger litteratur om Ibsen og feminisme og fører fem (5) av referansene i en litteraturliste (bibliografi). Kildene skal være enten fagfellevurderte tidsskriftsartikler eller vitenskapelige monografier. Bruk Chicago B (forfatter-år) som referansestil

Innføring i kildekrititikk

Hvordan vurdere en kildes faglige kvalitet og bruke kilder i oppgaver på en redelig måte? Du får en kort innføring i dette før dere i grupper skal jobbe med to praktiske oppgaver:

Vurdere og rangere kilder i en referanseliste

Diskutere, definere og rangere ulike sjangre

Flere nyttige videoer i litteratursøk

Fra Søk & Skriv:

Fra UB:

Flere nyttige hjelpesider til kildebruk

Søk & Skriv har mange gode ressurser i kildebruk og hvordan man skal referere kilder.

Se også ILN sin side om oppgaveinnlevering ved ILN med kort innføring i bruk av kilder.

Få mer hjelp

Finn ressurser spesielt utvalgt for deg som studerer nordisk på vår Fagside for nordisk

Kontakt din kontaktperson på biblioteket for hjelp. Finn kontaktinfo på hjemmesiden til fagreferent i nordisk Anne Sæbø som er ansvarlig for dette kurset.

Tilbakemeldinger

Vi avslutter kurset med en poll i mentimeter. Send også gjerne kommentarer på mail.

Publisert 22. aug. 2020 16:11 - Sist endret 27. apr. 2022 14:04