Filosofi (FIL3090) - bibliotekkurs - bachelor

På FIL3090 skal du skrive en selvstendig bacheloroppgave. En viktig del av arbeidet er å kunne finne relevant litteratur for å svare på din problemstilling. I dette kurset lærer du om hvilke ressurser biblioteket har. Det vil også bli informasjon om formelle krav til en vitenskapelig oppgave.

Hva lærer du?

Etter å ha deltatt i kurset vil du

  • mestre avansert søk i Oria
  • kunne bruke emneordsregisteret ved UB
  • kjenne til de mest relevante artikkeldatabasene for filosofi
  • vite mer om relevante referansestiler

Arbeidsmåter

Miniforelesning, gruppediskusjon og egenaktivitet ved PC

Målgruppe

Studenter på emnet FIL3090 som skal skrive bacheloroppgave

Kursholder

Henrik Keyser Pedersen, fagreferent i filosofi

Tid og sted

Ingen kommende kurs

Påmelding

Ingen påmelding

Publisert 13. jan. 2014 11:40 - Sist endret 27. apr. 2022 11:37