Filosofi (FIL1005) - Litteratursøk - bachelor

Kurset gir en introduksjon til bruk av biblioteket og hjelp til å finne litteratur i forbindelse med oppgaveskriving.

Hva lærer du?

Etter kurset skal studentene

  • kjenne til fagsiden i Filosofi
  • ha oversikt over hva biblioteket kan tilby og samlingene i Georg Sverdrups Hus og Sophus Bugges bibliotek
  • kunne bruke Oria
  • kunne bruke andre aktuelle hjelpemidler og baser
  • finne fram bøker, tidsskrifter og aviser i biblioteket
  • blitt kjent med råd i forbindelse med oppgaveskriving

Arbeidsmåter

Forelesning

Målgruppe

1. semesterstudenter på bachelor filosofi (FIL1005)

Kursholder

Fagreferenten i filosofi Henrik Keyser Pedersen og hovedbibliotekar Rannveig Windingstad

 


 

Publisert 4. juli 2019 14:21 - Sist endret 31. juli 2019 13:49