Historie (HIS3090) - Litteratursøk - bachelor

På HIS3090 skal du skrive en selvstendig bacheloroppgave. En viktig del av arbeidet er å kunne finne relevant litteratur for å svare på din problemstilling. I dette kurset lærer du om hvilke ressurser biblioteket har, og hvordan du kan lage avanserte søk i Oria og i ulike artikkeldatabaser.

Hva lærer du?

Etter å ha deltatt i kurset vil du

  • mestre avansert søk i Oria
  • kunne bruke emneordsregisteret ved UB
  • kjenne til de mest relevante artikkeldatabasene for historie
  • effektivt kunne lokalisere og skaffe deg bøker, forskningsartikler eller annen relevant faglig informasjon

Arbeidsmåter

Miniforelesninger og praktisk øvingsarbeid.

Målgruppe

Kurset er for studenter i historie (HIS3090) som skal skrive bacheloroppgave.

Kursene er identiske. Du melder deg på til ett av kurstidspunktene.

Kursholder

Lars Lørdahl, fagreferent i historie og arkeologi

Tid og sted

Ingen kommende kurs

Påmelding

Påmelding via kursholder.

Publisert 28. sep. 2011 11:35 - Sist endret 27. apr. 2022 11:24