Idéhistorie (IDE3090) - litteratursøk - workshop

På IDE3090 skal du skrive en selvstendig bacheloroppgave. En viktig del av arbeidet er å kunne finne relevant litteratur for å svare på din problemstilling. I kursets første time lærer du om hvilke ressurser biblioteket har. I andre time kan du søke etter stoff til din oppgave og få veiledning av kursholder.

Hva lærer du?

Etter ha deltatt på kurset vil du

  • mestre avansert søk i Oria
  • kunne bruke emneordsregisteret ved UB
  • kjenne til de mest relevante artikkeldatabasene for idéhistorie

Arbeidsmåter

Miniforelesning og deretter individuelle søk på pc

Målgruppe

Studenter på IDE3090

Kursholder

Henrik Keyser Pedersen, fagreferent i idéhistorie

 

Publisert 28. nov. 2019 13:15 - Sist endret 28. nov. 2019 13:16