Koreastudier (KOR1504) - bibliotekkurs - bachelor

På KOR1504 Korea: History, Society, Politics skal du skrive en selvstendig oppgave. En viktig del av arbeidet er selv å kunne finne relevant litteratur for å svare på din problemstilling. I dette kurset lærer du om tilgjengelige faglige ressurser.

Hva lærer du?

  • å finne Korea-relatert litteratur i biblioteket
  • å kjenne til sentrale og relevante bøker, tidsskrifter og databaser
  • å kunne finne relevant materiale i Oria og andre sentrale databaser for faget

Arbeidsmåter

Demonstrasjoner og egenøvelser

Målgruppe

Studenter på emnet KOR1504 som skal skrive oppgave

Kursholder

Ane Husstad-Nedberg , fagreferent

Publisert 23. aug. 2016 11:00 - Sist endret 4. mai 2021 21:17