Koreastudier (KOR2510) - bibliotekkurs - bachelor

KOR2510 North Korea: Ideology, Society and Politics skal du skrive en selvstendig oppgave. En viktig del av arbeidet er selv å kunne finne relevant litteratur for å svare på din problemstilling. I dette kurset lærer du om tilgjengelige faglige ressurser.

Hva lærer du?

  • å finne Korea-relatert litteratur i biblioteket
  • å kjenne til sentrale og relevante bøker, tidsskrifter og databaser
  • å kunne finne relevant materiale i Oria og andre sentrale databaser for faget

Arbeidsmåter

Demonstrasjoner og egenøvelser

Målgruppe

Studenter på emnet KOR2510 som skal skrive oppgave

Kursholder

Ane Husstad-Nedberg , fagreferent

Publisert 31. aug. 2017 13:16 - Sist endret 4. mai 2021 21:17