Bibliotekskurs i litteratursøk og kildekritikk for KULKOM3090

Dette kurset er tilpasset studenter i KULKOM som skal i gang med å skrive bacheloroppgave og vil støtte studentene i å formulere et forskningsspørsmål gjennom litteratursøk; gjennomføre litteratursøk for å kartlegge forskning på et emne; vise hvordan UiO-tilknyttede kan få tilgang til kilder; vurdere kilder; og organisere kilder.

Kursprogram

Omvisning

denne videoomvisningen viser jeg deg bl.a. hvor du finner de medievitenskapelige samlingene, hvor du låner og leverer bøker, hvordan du booker kollokvierom og plass i lesesalen, hvordan skriverne funker, og hvor du kan få IT-hjelp.

Litteratursøk

Før jeg viser deg hvordan du kan få best utbytte av bibliotekets oppdagelsesverktøy Oria og databaser vi abonnerer på som er relevante for ditt felt, gjør vi en mentimeterundersøkelse for å samle noen prosjektidéer. Deretter begynner prosessen med å kartlegge forskning gjort på mulige emner.

Jeg demonstrerer hvordan du kan gjøre avanserte søk for å finne fram til mest mulig relevant og faglig sterk litteratur; hvordan du får tilgang til litteraturen som UiO-bruker; og hvordan du kan organisere forskningen din i Oria. De viktigste verktøyene er bl.a.:

  • å finne gode emneord, 

  • å trunkere emneord for å få flere treff (feminis*),

  • å søke på konkrete fraser ved å låse med gåseøyne ("sosiale medier"),
  • å søke med boolske termer (AND, OR, NOT),
  • å avgrense på fasetter og
  • å søke i ulike scopes. 

Etter demonstrasjonen får du anledning til å jobbe med dine egne søk.

Oppgave i litteratursøk og litteraturliste 

Dersom du ikke har en prosjektidé, kan du velge en fra mentimeterundersøkelsen og formulere en case til en oppgave. Denne kan være løselig formulert. Søk og finn deretter 5 relevante referanser til forskningslitteratur (en kombinasjon av fagbøker og fagfellevurderte artikler) og lagr dem i dine favoritter i Oria. Merk dem med en merkelapp; slik får du en egen mappe for dem og kan holde bedre styr på forskningen din.

Før deretter referansene inn i et Word-dokument, så har du starten på en litteraturliste til oppgaven. Velg APA 7th som referansestil. Husk å sortere alfabetisk. Og husk å føre inn problemstillingen som overskrift til bibliografien.

Kildekritikk

Søkemotoren Oria og akademiske databaser har funksjoner som hjelper deg med å vurdere litteraturens kvalitet og faglige styrke. Men mye overlates også til deg å finne ut av. I denne bolken går vi gjennom noen av de viktigste tingene du må huske på når det gjelder å vurdere kilder.  

I denne bolken av kurset vil du jobbe i grupper med å vurdere kilder på en referanseliste. Du vil finne mye god hjelp i kildekritikk på sidene til Søk & Skriv. Denne oppgaven vil være tilgjengelig som PDF.

Lenke til powerpoint for kurset

Få mer hjelp

Finn utvalgte ressurser på Fagsiden for medievitenskap og kontakt Fagsreferenten din, Anne Sæbø.

Tilbakemeldinger på kurset

Vi er her for å hjelpe deg og er ivrige etter hele tiden å lære mer om hvordan vi best kan gjøre det. Vi avslutter kurset med en anonym poll i Zoom med noen spørsmål om kurset. Send også gjerne en mail.

Lyst på mer kursing? Her er flere nyttige videoer i litteratursøk:

Fra Søk & Skriv:

Fra UB:

Publisert 3. des. 2020 16:23 - Sist endret 17. aug. 2022 09:38