Kulturhistorie (KULH3001) - Litteratursøk - bachelor

Kurset gir en introduksjon til bruk av biblioteket og hjelp til å finne litteratur i forbindelse med oppgaveskriving.

Hva lærer du?

Etter å ha deltatt i kurset vil du:

  • vite hvordan man søker etter bøker i bibliotekskatalogen Oria
  • kunne bestille, reservere og fornye dine lån
  • kjenne til de viktigste tidsskriftbasene for faget

Arbeidsmåter

Demonstrasjon av databasen Oria og andre aktuelle ressurser. Oppgaveløsning.

Målgruppe

Kurset er for studenter på KULH3001.

Kursholder

Gisela Attinger, fagansvarlig for kulturhistorie.

Publisert 5. mars 2012 08:22 - Sist endret 31. juli 2019 13:51