Kunsthistorie (KUN1000) - Litteratursøk - bachelor

Kurset gir en introduksjon til bruk av biblioteket og hjelp til å finne litteratur i forbindelse med oppgaveskriving.

Hva lærer du?

Etter kurset skal studentene

Arbeidsmåter

Forelesning

Målgruppe

1. semesterstudenter på bachelor kunsthistorie (KUN1000)

Kursholder

Fagansvarlig for kunsthistorie Henrik Keyser Pedersen og spesialbibliotekar Janne Jacobsen.

Tid og sted

Annonseres ved høstsemesterets start.

Kurset er integrert i KUN1000

Påmelding

Kurset arrangeres i samarbeid med IFIKK.

 


 

Publisert 20. jan. 2012 13:58 - Sist endret 23. sep. 2021 10:12