Kunsthistorie (KUN3090) - Litteratursøk - bachelor

Kurset er beregnet for studenter som skal til å skrive bacheloroppgave i kunsthistorie. Vi gjennomgår ulike relevante bibliotek-ressurser.

Hva lærer du?

Etter kurset skal studentene

  • kjenne godt til fagsidene i Kunsthistorie
  • kunne bruke de viktigste kunsthistoriske databaser
  • kunne søke i - og laste ned fra - elektroniske tidsskrifter
  • blitt kjent med råd i forbindelse med større oppgaveskriving

Arbeidsmåter

Forelsning / Workshop

Målgruppe

Studenter på KUN3090 som skal arbeide med bacheloroppgave

Nyttig informasjon

Andre viktige hjelpemidler og baser aktuelle på Bachelor-nivå

Kursholder

Fagreferent i kunsthistorie, Svein Engelstad

s.a.engelstad@ub.uio.no

Publisert 14. aug. 2014 08:32 - Sist endret 14. mai 2018 14:30