Bibliotekskurs i litteratursøk for MEVIT3811: Mediestudenter i arbeidslivet

Dette kurset er tilpasset studenter ved MEVIT3811 som skal skrive praksisrelatert oppgave med selvvalgt pensum.

Hvorfor dette kurset?

MEVIT3811: Etter praksisperioden skal studentene skrive en semesteroppgave om arbeidet i bedriften. Studentene skal drøfte arbeidet i lys av et mediefaglig tema/problemstilling og bruke selvvalgt pensum. Studentene skal knytte problemstillingen og diskusjonen i oppgaven til konkrete referanser eller eksempler fra det de har arbeidet med i utplasseringen.

Gode litteratursøk med avanserte verktøy vil hjelpe deg til å formulere en problemstilling og kartlegge forskning på temaet.

Litteratursøk

Vi starter med en spørreundersøkelse i mentimeter for å samle temaer og problemstillinger dere vurderer å skrive oppgave om. Basert på noen av disse demonstrerer jeg hvordan du kan få best utbytte av bibliotekets oppdagelsesverktøy Oria og databaser vi abonnerer på som er relevante for ditt felt. Du får en innføring i hvordan du gjør avanserte søk for å finne fram til mest mulig relevant og faglig sterk litteratur; hvordan du får tilgang til litteraturen som UiO-bruker; og hvordan du kan organisere forskningen din i Oria. De viktigste avanserte søkeverktøyene er:

  • å finne gode emneord, 

  • å trunkere emneord for å få flere treff (feminis*),

  • å avgrense på fasetter for å få færre treff eller finne flere relevante treff,
  • å søke på konkrete fraser ved å låse med gåseøyne ("sosiale medier"),
  • å søke med boolske termer (AND, OR, NOT),
  • å søke i ulike scopes. 

Dersom vi får tid, vil du få anledning til å jobbe litt med dine egne søk.

Oppgave i litteratursøk og litteraturliste 

Søk og finn 5 relevante referanser til forskningslitteratur (en kombinasjon av fagbøker og fagfellevurderte tidsskriftsartikler), lagr dem i dine favoritter i Oria og merk dem med en merkelapp så du får en egen mappe for dem og slik bedre kan holde styr på forskningen din. Se hvordan i denne lille videoen (5:35 min.)

Kopier og lim deretter referansene inn i et Word dokument så har du starten på en litteraturliste til oppgaven. Velg APA 7th som referansestil.

Denne funksjonen i Oria er ikke perfekt, så det er nødvendig å gå gjennom referansene manuelt og sjekke at de er oppført korrekt. Konferer med Søk & Skriv sin manual for referansestilen.

Omvisning

denne lille videoomvisningen (4 min.) viser jeg deg bl.a. hvor du finner de medievitenskapelige samlingene, hvor du låner og leverer bøker, hvordan du booker kollokvierom og plass i lesesalen i disse tider, hvordan skriverne funker, og hvor du kan få IT-hjelp.

Kildekritikk

Søkemotoren Oria og akademiske databaser har funksjoner som hjelper deg med å vurdere litteraturens kvalitet og faglige styrke. Men mye overlates også til deg å finne ut av. I denne bolken går vi gjennom noen av de viktigste tingene du må huske på når det gjelder å vurdere kilder. Denne lille videoen (4:07 min.) gir en grei sjekkliste. Se også gjennomgang av sjekkliste hos Søk & Skriv.

Få mer hjelp

Finn utvalgte ressurser på Fagsiden for medievitenskap og kontakt Fagsreferenten din, Anne Sæbø.

Tilbakemeldinger på kurset

Vi er her for å hjelpe deg og er ivrige etter hele tiden å lære mer om hvordan vi best kan gjøre det. Vi avslutter kurset med en anonym poll i Zoom med noen spørsmål om kurset og en mentimeteruntersøkelse. Send også gjerne en mail.
 

Lyst på mer kursing? Her er flere nyttige videoer i litteratursøk:

Fra Søk & Skriv:

Fra UB:

Publisert 19. feb. 2021 16:36 - Sist endret 17. aug. 2022 09:38