Program for bibliotekskurs i litteratursøk og kildekritikk for EXFAC03-MVIT

Kurset går over tre timer og gir en oversikt over de viktigste ressursene Universitetsbiblioteket kan tilby som studieplass med innføring og praktiske oppgaver i litteratursøk og kildekritikk. 

Program for kurset

Erfaring med bruk av bibliotek

Er du selv vant til å bruke bibliotek? Som f.eks. skolebiblioteket eller ditt lokale folkebibliotek, kanskje har du vært på ærverdige Nasjonalbiblioteket og utforsket nye Deichman Bjørvika? Vi gjør en liten spørreundersøkelse i mentimeter for å bli litt kjent med dine erfaringer med bruk av bibliotek. 

Omvisning i biblioteket

Deretter tar vi deg med på en videoomvisning i HumSam-biblioteket og viser deg bl.a. hvor du finner de medievitenskapelige samlingene, hvor du låner og leverer bøker, hvordan du booker kollokvierom og plass i lesesalen, hvordan skriverne funker, og hvor du kan få IT-hjelp.

Litteratursøk

Etter en enkel innføring i hvordan du bruker søkemotoren Oria til å søke opp og finne bøker på hylla, viser vi deg hvordan du kan bruke Oria til å gjøre søk med emneord for å kartlegge et emne. Vi gjør først en mentimeterundersøkelse for å samle noen prosjektidéer til emner. Deretter begynner prosessen med å kartlegge forskning gjort på foreslåtte emner. Du får en innføring i bruk av mer avanserte knep som:

  • å finne gode emneord,

  • å trunkere emneord for å få flere treff (femini*),

  • å søke på konkrete fraser ved å låse med gåseøyne ("binge watching"),
  • å søke med boolske termer (AND, OR, NOT),
  • å avgrense på fasetter og
  • å søke i ulike scopes. 

Gruppearbeid i kildekrititikk

I denne bolken skal vi jobbe mer med å vurdere ulike kilders faglige kvalitet. Vi tar en kort gjennomgang i kildekritikk før dere i grupper skal jobbe med en praktisk oppgave i padlet hvor dere skal vurdere og rangere kilder i en referanseliste.

Vi gjennomgår oppgaven i fellesskap etter gruppearbeidet.

Flere nyttige hjelpesider til kildebruk:

Søk & Skriv har mange gode ressurser i kildebruk og hvordan man skal referere kilder.

Flere nyttige videoer i litteratursøk:

Fra Søk & Skriv:

Fra UB:

Få mer hjelp:

Finn ressurser spesielt utvalgt for deg som studerer medievitenskap på vår Fagside for medievitenskap.

Kontakt din kontaktperson på biblioteket for hjelp. Finn kontaktinfo på hjemmesiden til fagreferent i nordisk Anne Sæbø som er ansvarlig for dette kurset.

Tilbakemeldinger:

Vi avslutter kurset med en liten spørreundersøkelse om kurset og ønsker om videre kursing. Send også gjerne kommentarer på mail.

Oppgave i litteratursøk og referanseliste:

I denne bolken skal du selv jobbe med litteratursøk for å kartlegge et emne og sette opp en referanseliste. 

Velg en prosjektidé fra mentimeterundersøkelsen (gjerne en av dine egne!) og formuler en case til en oppgave. Denne kan være løselig formulert. Er du fortsatt blank, kan du ta for deg et valgfritt medium og bestemme deg for et tema relatert til dette mediet (f.eks. sosiale medier og helse, digitale spill og kjønn...). Søk og finn deretter 10 relevante referanser til forskningslitteratur (en kombinasjon av fagbøker og fagfellevurderte artikler), lagre dem i dine favoritter i Oria og merk dem med merkelapp. Slik får du en egen mappe for dem og kan bedre holde styr på forskningen din. Før deretter referansene inn i et Word dokument. Velg APA som referansestil. Husk å sortere alfabetisk. Og husk å føre inn problemstillingen for din bibliografi som overskrift til bibliografien.

Publisert 25. aug. 2020 16:57 - Sist endret 25. okt. 2021 11:59