Program for kurs i litteratursøk for BA-studenter i medievitenskap

Dette kurset er tilpasset BA-studenter i medievitenskap som skal i gang med å skrive bacheloroppgave med tips i hvordan å gjøre gode litteratursøk; få tilgang til kilder; vurdere kilder; og organisere kilder.

Kursprogram

Omvisning

denne videoomvisningen viser jeg deg bl.a. hvor du finner de medievitenskapelige samlingene, hvor du låner og leverer bøker, hvordan du booker kollokvierom og plass i lesesalen i disse tider, hvordan skriverne funker, og hvor du kan få IT-hjelp.

Litteratursøk

Basert på noen av de temaene dere vurderer å skrive oppgave om (spørsmål dere har til temaene/prosjektidéene deres samles inn i mentimeter), demonstrerer jeg hvordan dere kan få best utbytte av bibliotekets oppdagelsesverktøy Oria og databaser vi abonnerer på som er relevante for deres felt. Dere får en innføring i hvordan dere gjør avanserte søk for å finne fram til mest mulig relevant og faglig sterk litteratur; hvordan dere får tilgang til litteraturen som UiO-brukere; og hvordan dere kan organisere forskningen i Oria. De viktigste avanserte søkeverktøyene er:

 • å finne gode emneord, 

 • å trunkere emneord for å få flere treff (feminis*),

 • å avgrense på fasetter for å få færre treff eller finne flere relevante treff,
 • å søke på konkrete fraser ved å låse med gåseøyne ("sosiale medier"),
 • å søke med boolske termer (AND, OR, NOT),
 • å søke i ulike scopes. 

Etter demonstrasjonen får dere anledning til å jobbe med egne søk i grupper.

Oppgave i litteratursøk og litteraturliste 

Søk og finn 5 relevante referanser til forskningslitteratur (en kombinasjon av fagbøker og fagfellevurderte tidsskriftsartikler), lagr dem i dine favoritter i Oria og merk dem med en merkelapp så du får en egen mappe for dem og slik bedre kan holde styr på forskningen din.

Kopier og lim deretter referansene inn i et Word dokument så har du starten på en litteraturliste til oppgaven. Velg APA 7th som referansestil.

Denne funksjonen i Oria er ikke perfekt, så det er nødvendig å gå gjennom referansene manuelt og sjekke at de er oppført korrekt. Huskeliste:

 • antall boksider skal ikke med,
 • ev. opplysninger om utgave skal være på norsk,
 • for fornavn oppgis kun initialen,
 • husk innrykk på referansene,
 • husk å sortere alfabetisk etter forfatterens etternavn,
 • husk å føre inn oppgaveidéen for din bibliografi som overskrift til bibliografien.

Lever den ferdige litteraturlisten i Canvas på slutten av økten. Lagr dokumentet som PDF-fil først. 

Kildekritikk

Søkemotoren Oria og akademiske databaser har funksjoner som hjelper deg med å vurdere litteraturens kvalitet og faglige styrke. Men mye overlates også til deg å finne ut av. I denne bolken går vi gjennom noen av de viktigste tingene du må huske på når det gjelder å vurdere kilder.  

Gruppeoppgave: vurder og ranger den faglige relevansen og kvaliteten av 10 utvalgte kilder i en referanseliste. Du vil finne mye god hjelp i kildekritikk på sidene til Søk & Skriv. Denne oppgaven vil være tilgjengelig i padlet.

Få mer hjelp

Finn utvalgte ressurser på Fagsiden for medievitenskap og kontakt Fagsreferenten din, Anne Sæbø.

Tilbakemeldinger på kurset

Vi er her for å hjelpe deg og er ivrige etter hele tiden å lære mer om hvordan vi best kan gjøre det. Vi avslutter kurset med en anonym poll i Zoom med noen spørsmål om kurset og en mentimeteruntersøkelse. Send også gjerne en mail.

Lyst på mer kursing? Her er flere nyttige videoer i litteratursøk:

Fra Søk & Skriv:

Fra UB:

Publisert 16. feb. 2021 14:28 - Sist endret 16. nov. 2021 19:09