Midtøsten-studier (MØNA3000) - litteratursøk - bachelor

På MØNA3000 skal du skrive en selvstendig bacheloroppgave. En viktig del av arbeidet er selv å kunne finne relevant litteratur for å svare på din problemstilling. I dette kurset lærer du om tilgjengelige faglige ressurser og hvordan gå frem for å benytte dem.

Hva lærer du

Etter å ha deltatt i kurset vil du:

  • kjenne til grunnleggende prinsipper for søk etter materiale
  • kunne utføre effektive litteratursøk i Oria 
  • kjenne til de mest relevante artikkeldatabasene for Midtøsten-studier og hvordan kunne søke i dem

Arbeidsmåter

Demonstrasjoner og egenøvelser

Målgruppe

Studenter på emnet MØNA3000 som skal skrive bacheloroppgave

Kursholder

Ane Husstad-Nedberg , fagreferent

Tid og sted

Mandag 15.2.2016, kl 12.15 - 14.00, Læringsoasen, 2. etg, GSH

Publisert 31. aug. 2015 15:28 - Sist endret 1. juli 2016 20:23