Musikkvitenskap (MUS1445) - Litteratursøk - bachelor

Kurset gir en introduksjon til bruk av biblioteket, hjelp til å finne litteratur i forbindelse med oppgaveskriving, og øvelser i oppsett av litteraturliste.

Hva lærer du?

Etter å ha deltatt i kurset vil du

  • vite hvordan man søker etter litteratur i Oria
  • kjenne til sentrale elektroniske oppslagsverk innen musikkvitenskap
  • være tryggere på å vurdere kvaliteten på nettsider
  • kunne sette opp en litteraturliste

Arbeidsmåter

Demonstrasjon av databasen Oria og andre aktuelle databaser. Oppgaveløsning.

Målgruppe

Kurset er for studenter på MUS1445.

Kursholder

Gisela Attinger, fagansvarlig for musikkvitenskap, i samarbeid med faglærere på MUS1445.

Tid og sted

Ingen kommende kurs

Påmelding

Undervisningen er en obligatorisk del av MUS1445.

Publisert 19. okt. 2011 14:02 - Sist endret 27. apr. 2022 11:33