Musikkvitenskap (MUS1445) - Litteratursøk - bachelor

Kurset gir en introduksjon til bruk av biblioteket, hjelp til å finne litteratur i forbindelse med oppgaveskriving, og øvelser i oppsett av litteraturliste.

Hva lærer du?

Etter å ha deltatt i kurset vil du

  • vite hvordan man søker etter litteratur i Oria
  • kjenne til sentrale elektroniske oppslagsverk innen musikkvitenskap
  • være tryggere på å vurdere kvaliteten på nettsider
  • kunne sette opp en litteraturliste

Arbeidsmåter

Demonstrasjon av databasen Oria og andre aktuelle databaser. Oppgaveløsning.

Målgruppe

Kurset er for studenter på MUS1445.

Kursholder

Gisela Attinger, fagansvarlig for musikkvitenskap, og Janne Jacobsen i samarbeid med faglærere på MUS1445.

Publisert 19. okt. 2011 14:02 - Sist endret 31. juli 2019 13:52