Kurs i litteratursøk og kildekritikk for lektorstudenter i nordisk ved NOR3090

Dette kurset er tilpasset lektorstudenter i nordisk som skal i gang med å skrive bacheloroppgave med tips i hvordan å gjøre gode litteratursøk;  få tilgang til kilder; vurdere kilder; og organisere kilder.

Kursprogram

Omvisning

denne videoomvisningen viser jeg deg bl.a. hvor du finner de nordiske samlingene, hvor du låner og leverer bøker, hvordan du booker kollokvierom og plass i lesesalen, hvordan skriverne funker, og hvor du kan få IT-hjelp.

Litteratursøk

Basert på noen av deres oppgaveidéer demonstrerer jeg hvordan du kan få best utbytte av bibliotekets oppdagelsesverktøy Oria og databaser vi abonnerer på som er relevante for ditt felt. Du får en innføring i hvordan du gjør avanserte søk for å finne fram til mest mulig relevant og faglig sterk litteratur; hvordan du får tilgang til litteraturen som UiO-bruker; og hvordan du kan organisere forskningen din i Oria. De viktigste avanserte søkeverktøyene er:

  • å finne gode emneord, 

  • å trunkere emneord for å få flere treff (feminis*),

  • å søke på konkrete fraser ved å låse med gåseøyne ("sosiale medier"),
  • å søke med boolske termer (AND, OR, NOT),
  • å avgrense på fasetter og
  • å søke i ulike scopes. 

Etter demonstrasjonen får du anledning til å jobbe med dine egne søk.

Oppgave i litteratursøk og litteraturliste 

Søk og finn 5 relevante referanser til forskningslitteratur (en kombinasjon av fagbøker og fagfellevurderte artikler), lagr dem i dine favoritter i Oria og merk dem med merkelapp så du får en egen mappe for dem og slik bedre kan holde styr på forskningen din.

Kopier og lim deretter referansene inn i et Word dokument så har du starten på en litteraturliste til oppgaven. Velg Chicago B (forfatter-år) som referansestil. Husk å sortere alfabetisk etter forfatterens etternavn. Og husk å føre inn oppgaveidéen for din bibliografi som overskrift til bibliografien.

Lever den ferdige litteraturlisten i Canvas på slutten av økten. Innlevering av litteraturliste er en forutsetning for å få godkjent deltakelse denne dagen.

Kildekritikk

Søkemotoren Oria og akademiske databaser har funksjoner som hjelper deg med å vurdere litteraturens kvalitet og faglige styrke. Men mye overlates også til deg å finne ut av. I denne bolken går vi gjennom noen av de viktigste tingene du må huske på når det gjelder å vurdere kilder.  

Gruppeoppgave: vurder og ranger den faglige relevansen og kvaliteten av 10 utvalgte kilder i en referanseliste. Du vil finne mye god hjelp i kildekritikk på sidene til Søk & Skriv. Denne oppgaven vil være tilgjengelig som PDF.

Få mer hjelp

Finn utvalgte ressurser på Fagsiden for nordisk og kontakt Fagsreferenten din, Anne Sæbø.

Tilbakemeldinger på kurset

Vi er her for å hjelpe deg og er ivrige etter hele tiden å lære mer om hvordan vi best kan gjøre det. Vi avslutter kurset med en anonym evaluering med noen spørsmål om kurset i mentimeter. Send også gjerne en mail.

Lyst på mer kursing? Her er flere nyttige videoer i litteratursøk:

Fra Søk & Skriv:

Fra UB:

Lenke til tidligere kursplan 

Publisert 14. jan. 2019 15:27 - Sist endret 16. feb. 2022 10:12