Nordisk Bacheloroppgave (NOR3090) - Litteratursøk

Kurset går over to timer og gir en oversikt over de viktigste ressursene Universitetsbiblioteket kan tilby for litteratursøk for studenter som skal skrive Bacheloroppgave i nordisk.

Hva lærer du?

Etter å ha deltatt på kurset skal studentene

  • kunne presisere et faglig emne som grunnlag for gode og presise litteratursøk
  • kjenne til bibliotekets fagside for nordisk språk og litteratur
  • kjenne til et bredt utvalg av relevante kataloger og databaser for litteratursøk i nordisk
  • kunne utnytte mulighetene de ulike databasene har for gode og effektive litteratursøk

Arbeidsmåter

Kurset består av demonstrasjoner, egenøvelse og miniforelesninger. Varighet: ca. 2 timer.

Målgruppe

Kurset er beregnet på bachelorstudenter i Lektorprogrammet for nordisk studieretning og som tar emnet NOR3090. Kurset er integrert i emnet. Påmelding er ikke nødvendig.

Kursholder

Fagreferent i nordisk språk- og litteraturvitenskap, Anne Sæbø

Publisert 14. jan. 2019 15:27 - Sist endret 17. sep. 2019 15:32