Introduksjon til biblioteket for nye bachelorstudenter på HF

Studentbiblioteket Sophus Bugge gir nye studenter en innføring i de viktigste hjelpemidlene for et effektivt studium. Varighet: 45 minutter

Kurspresentasjon (pdf)

Hva lærer du?

 Etter å ha deltatt i kurset vil du:

  • ha oversikt over hva biblioteket kan tilby
  • kunne finne fram til bøker og annet materiale i biblioteket
  •  vite noe om kildebruk og kildekritkk
  • vite noe om akademisk etterrettelighet og referering

Arbeidsmåter

 Demonstrasjon av bibliotekets katalog og nettsider.

Målgruppe

Kurset er for bachelorstudenter innenfor humaniorafag.

Kursholdere

Studentbiblioteket Sophus Bugge
humsam-biblioteket@ub.uio.no

Tid og sted

Oversikt over kommende kurs 
 

Påmelding

Ingen påmelding nødvendig.

Publisert 28. sep. 2011 11:35 - Sist endret 12. jan. 2022 13:14