Spansk og Portugisisk - Litteratursøk - bachelor

Kurset gir en introduksjon til bruk av biblioteket og hjelp til å finne litteratur i forbindelse med oppgaveskriving.

Hva lærer du?

Etter kurset skal studentene

  • Kjennskap til bibliotekets fagsider og nyttige portaler
  • Søk i ORIA 
  • Søk etter tidsskriftartikler i faglige databaser
  • Kunne lokalisere og skaffe deg bøker, forskningsartikler eller annen relevant faglig informasjon 
  • Det finnes en verden full av informasjon utenfor Norge: portugisisk og spansk OA
  • Omvisning i relevante deler av biblioteket

Arbeidsmåter

Kurset er en kombinasjon av forelesning og demostrasjoner. Se pdf

Målgruppe

Kurset er for bachelorstudenter i portugisisk eller spansk

Kursholder

Fagreferent José María Izquierdo

 


 

Publisert 27. jan. 2015 16:57 - Sist endret 31. juli 2019 13:52