Kurs for master-studenter ved HF - Side 2

Kurset er for masterstudenter i slaviske språk. På kurset lærer du å søke i enkelte sentrale fagdatabaser og hvordan du kan lage gode søkestrategier etter litteratur. 

Bruk biblioteket aktivt i ditt studie. På kurset får du en innføring i bruken av UBs relevante fagressurser. Du får hjelp til å finne relevant forskningslitteratur til ditt prosjekt.