Allmenn litteraturvitenskap (LIT4000) - Litteratursøk - master

Kurset går over tre timer og gir en oversikt over de viktigste ressursene Universitetsbiblioteket kan tilby for litteratursøk for studenter innen litteraturvitenskap og hvordan man bruker disse.

Hva lærer du?

Etter å ha deltatt på kurset skal studentene

  • kunne presisere et faglig emne som grunnlag for gode og presise litteratursøk
  • kjenne til bibliotekets fagside for allmenn litteraturvitenskap
  • kjenne til et bredt utvalg av relevante kataloger og databaser for litteratursøk for litteraturvitere
  • kunne utnytte mulighetene de ulike databasene har for gode og effektive litteratursøk

Arbeidsmåter

Kurset består av demonstrasjoner, egenøvelse og miniforelesninger. Varighet: ca. 3 timer.

Målgruppe

Kurset er beregnet på masterstudenter i litteratur som tar emnet LIT4000.

Kursholder

Fagreferent i allmenn litteraturvitenskap, Signe Brandsæter

Tid og sted

Kurs hvert semester

Påmelding

Kurset er integrert i emnet LIT4000

Publisert 28. sep. 2011 12:46 - Sist endret 27. apr. 2022 11:32