Filosofi (FIL4080) - Litteratursøk - master

Til masteroppgaven trenger du relevant forskningslitteratur. På dette kurset lærer du å søke i en rekke sentrale fagdatabaser.

Hva lærer du?

Grunnleggende innføring i bruken av bibliotekets faglige ressurser.

Arbeidsmåter

Miniforelesning og individuelle litteratursøk på PC. Varighet: ca. 2 timer

Målgruppe

Masterstudenter på FIL4080

Kursholder

Fagreferent Henrik Keyser Pedersen

 
Publisert 28. sep. 2011 12:46 - Sist endret 31. juli 2019 13:53