Historie (HIS4035) - Litteratursøk - master

En viktig del av masterstudiet på historie er selvstendige søk av relevante kilder og forskningslitteratur. I dette kurset lærer du å søke i en rekke sentrale fagdatabaser og hvordan du kan lage gode søkestrategier etter litteratur.

Hva lærer du?

Etter å ha deltatt i kurset vil du

  • mestre avansert søk i Oria
  • kjenne til de mest relevante artikkeldatabasene for historie
  • kunne oppdatere deg faglig gjennom ulike spesialiserte litteraturbaser
  • effektivt kunne lokalisere og skaffe deg bøker, forskningsartikler eller annen relevant faglig informasjon

Arbeidsmåter

Miniforelesninger og praktisk øvingsarbeid. Varighet: ca. 2 timer.

Av hensyn til smittevern er det kun plass til 14 deltakere pr kurs. Det er derfor fire alternative kurstidpunkt å velge mellom. Kursene er identiske og dere velger ett tidspunkt.

Målgruppe

Kurset er primært for nye masterstudenter i historie ved UiO.

Kursholder

Lars Lørdahl, fagreferent i historie og arkeologi.

Tid og sted

Ingen kommende kurs

 

Publisert 28. sep. 2011 12:46 - Sist endret 27. apr. 2022 11:46