Italiensk - Litteratursøk - master

Kurset er for masterstudenter i italiensk som skal begynne på skriveprosesen. Det gir en orientering i bruk av faglitteratur, oppslagsverker, fagdatabaser og artikkelbaser, som er relevante i forbindelse med oppgaveskriving. Det gis også en kort orientering om de italienske samlingene og en omvisning i relevante deler av biblioteket, hvis det er interesse for det. Kurset varer ca 2 timer.  

Hva lærer du?

  • Kjennskap til bibliotekets fagsider og nyttige portaler
  • Avansert søk i Oria
  • Søk etter tidsskriftartikler i faglige databaser
  • Kunne lokalisere og skaffe deg bøker, forskningsartikler eller annen relevant faglig informasjon 
  • Omvisning i relevante deler av biblioteket

Arbeidsmåter

Kurset er en kombinasjon av forelesning, demonstrasjoner og egne øvelser på PC. Varighet: ca. 2 timer.

Målgruppe 

Kurset er for masterstudenter i fransk (Italiensk, litteratur eller lektorutdaning)

Kursholder 

Fagreferent José María Izquierdo

Tid og sted

Etter avtale. Tid og sted kunngjøres senere.

Påmelding

Ingen påmelding.

 

Publisert 27. jan. 2012 09:53 - Sist endret 27. apr. 2022 11:42