Japansk - Litteratursøk - master

Japansk master dekker et bredt felt. Det er ikke lett å påpeke enkelte sentrale tidsskrifter og databaser. På kurset får du oversikt over relevante kilder i både digital og trykt form. I tillegg får du se eldre japanske bøker fra Edo periode som finnes i biblioteket etter deres ønske.

Hva lærer du?

  • hvordan finne kilder som er relevante for din masteroppgave.
  • kjenne bibliotekets fagsider
  • oversikt over oppslagsverk som er tilgjengelig ved UB
  • kjenne til relevante databaser, med varierte søkestrategier
  • Japansk språklig database som CiNii, JapanKnowledge, Asahi Shinbun osv.
  • hvordan man kan låne fra andre bibliotek

Arbeidsmåter

Det er en kombinasjon av kort foredrag og praktisk øvelse i litteratursøking på PC.

Målgruppe

Masterstudenter som tar japanske/øst-asiatiske emner. Høst 2015 girs kurs for studenter for JAP 4010.

Kursholder

Naomi Yabe Magnussen, fagansvarlig for japansk

naomi.magnussen@ub.uio.no

Publisert 28. sep. 2011 12:46 - Sist endret 31. juli 2019 13:54