Konserveringsstudier - EndNote - master

Innføring i referanseverktøyet EndNote, spesielt for konserveringsstudier.

Hva lærer du?

  • Kunne bygge opp en personlig database i EndNote
  • Kunne overføre referanser til tekstbehandlingsprogrammet Microsoft Word
  • Kunne generere litteraturlister
  • Se også: UBs sider for Skrive og Referere
  • Kompendium utarbeidet av HF og UB om Sitat og kildehenvisninger

Arbeidsmåter

Miniforelesning og veiledede øvelser på PC. Varighet: ca. 3 timer.

Målgruppe

Masterstudenter og ansatte på konservering.

Kursholder

Fagreferent i historie og arkeologi Lars Lørdahl

Publisert 28. sep. 2011 12:46 - Sist endret 31. juli 2019 13:54