Konserveringsstudier - Litteratursøk - master

Kurset gir en introduksjon til bruk av biblioteket og til søk i bibliotekets søkesystem

Hva lærer du?

Etter kurset:

  • har du oversikt over hva biblioteket kan tilby
  • kan du bruke bibliotekets søkesystem til å finne litteratur
  • kan du selv finne fram bøker og tidsskrifter

Arbeidsmåter

Forelesning og demonstrasjon. Varighet ca. 1 undervisningstime

Målgruppe

Kurset er for 1. semesterstudenter på Master konserveringsstudiet.

Kursholder

Lisa V. Benson, hovedbibliotekar, Arkeologisk bibliotek

l.v.benson@ub.uio.no

Emneord: Konservering, Kurs
Publisert 28. sep. 2011 12:46 - Sist endret 31. juli 2019 13:54