Konserveringsstudier - Litteratursøk - master

Kurset gir en introduksjon til bruk av biblioteket og til søk i bibliotekets søkesystem

Hva lærer du?

Etter kurset:

  • har du oversikt over hva biblioteket kan tilby
  • kan du bruke bibliotekets søkesystem til å finne litteratur
  • kan du selv finne fram bøker og tidsskrifter

Arbeidsmåter

Forelesning og demonstrasjon. Varighet ca. 1,5 undervisningstimer

Målgruppe

Kurset er for 1. semesterstudenter på Master konserveringsstudiet.

Kursholder

Lisa V. Benson, hovedbibliotekar, Arkeologisk bibliotek

l.v.benson@ub.uio.no

Emneord: Konservering, Kurs
Publisert 28. sep. 2011 12:46 - Sist endret 18. aug. 2020 10:01