Kunsthistorie (KUN4010) - Faglig informasjonssøking - master

Kurset er for masterstudenter i kunsthistorie som skal begynne på skriveprosesen. Kurset hjelper deg i å finne relevant litteratur til masteroppgaven. Kurset forutsetter at man har grunnleggende kjennskap til biblioteket.

Hva lærer du?

Etter kurset vil du:

  • kjenne til den viktigste relevante referanselitteraturen
  • kunne bruke viktige, relevante kunsthistoriske databaser
  • mestre avanserte søkestrategier i ulike baser
  • kunne lagre og laste ned referanser

Arbeidsmåter 

Kurset er en kombinasjon av forelesning og egne øvelser på PC. 

Nyttig informsjon

Andre viktige hjelpemidler

Målgruppe

Studenter som er tatt opp på master i kunsthistorie og på kurset KUN4010.

Kursholder

Henrik Keyser Pedersen

Tid og sted

Kurset er integrert i KUN4010 og holdes hver høst.

Påmelding

Første del av kurset står på timeplanen til KUN4010.
Andre del av kurset er en workshop hvor deltakerne søker selv i relevante baser under veiledning.
Påmelding gjøres første dag.

 

Publisert 28. sep. 2011 12:46 - Sist endret 27. apr. 2022 11:39