Latin-Amerika-studier - Litteratursøk - master

Kurset er for studenter i Latin-Amerika-studier.

Hva lærer du?

  • Kjennskap til bibliotekets fagsider og nyttige portaler.
  • Avansert søk i Oria
  • Søk etter tidsskriftartikler i faglige databaser.
  • Kunne lokalisere og skaffe deg bøker, forskningsartikler eller annen relevant faglig informasjon. 
  • Omvisning i relevante deler av biblioteket.

Arbeidsmåter

Kurset er en kombinasjon av forelesning og demostrasjoner.

Målgruppe

Kurset er for studenter i Latin-Amerika-studier (studieretning)

Leseanbefaling:

Kursholder

Fagreferent José María Izquierdo

Publisert 27. feb. 2014 12:46 - Sist endret 31. juli 2019 13:55