Lingvistikk (LING4140) - Bibliotekskurs - master

Lær mer om hva UB kan tilby, hva vi kan skaffe, hvordan du kan søke etter litteratur selv og hva fagreferenten kan hjelpe til med.

Hva lærer du?

Etter kurset kjenner du til:

  • hva UB kan tilby
  • hva UB kan skaffe 
  • hvordan søke etter litteratur
  • hva fagreferenten kan hjelpe deg med

Arbeidsmåter

Kurset tilpasses etter ønske fra instituttet.

Målgruppe

Studenter på lingvistikk og andre språkfag  

Tid og sted

Kurset gis på forespørsel

 
Publisert 24. mai 2013 16:22 - Sist endret 4. aug. 2021 11:33