Medievitenskap (MEVIT/JOUR4000) - Litteratursøk - master

Kurset går over to timer og gir en oversikt over de viktigste ressursene Universitetsbiblioteket kan tilby for studenter innen medievitenskap og journalistikk. Kurset består av forelesning, demonstrasjon og praktiske øvelser. 

Hva lærer du?

Etter å ha deltatt på kurset skal studentene

  • kunne presisere faglig tema som grunnlag for gode litteratursøk
  • kjenne til bibliotekets fagside for medievitenskap
  • kjenne til et bredt utvalg av relevante databaser for litteratursøk innen medievitenskap
  • kunne utnytte databasenes muligheter for å foreta effektive og presise litteraturøk

Arbeidsmåter

Kurset består av demonstrasjoner, egenøvelser og gruppeøvelser 

Målgruppe

Kurset er beregnet på masterstudenter i MEVIT4000 og JOUR400 som skal i gang med å skrive prosjektbeskrivelsen.

Program

Program for kurset finner du her

Kursholder

Fagreferent i medievitenskap, Anne Sæbø

Publisert 28. sep. 2011 12:46 - Sist endret 5. nov. 2020 15:01