Museologi - Litteratursøk - master

En viktig del av masterstudiet er selvstendige søk av relevante kilder og forskningslitteratur. I dette kurset lærer du å søke i en rekke sentrale fagdatabaser.

Etter å ha deltatt i kurset kan du

  • utføre avanserte søk i Oria
  • kjenne til og kunne søke i relevante artikkeldatabaser for studiet
  • lokalisere og skaffe deg bøker, forskningsartikler eller annen relevant faglig informasjon

Arbeidsmåter

Demonstrasjon og oppgaveløsing.

Målgruppe

Masterstudenter i museologi.

Kursholder

Gisela Attinger

Av Gisela Attinger
Publisert 6. feb. 2012 16:35 - Sist endret 1. juli 2016 20:29