Nordisk litteraturkritikk (NOR4314) - Resepsjonssøk - master

En innføring i de viktigste ressursene Universitetsbiblioteket kan tilby for å gjøre søk i anmeldelser og annen litteraturkritikk.  

Hva lærer du?

Etter å ha deltatt på kurset skal studentene

  • kjenne til bibliotekets fagside for nordisk språk og litteratur
  • kjenne til et bredt utvalg av relevante databaser, nettbibliotek og kataloger for søk i anmeldelser og annen kritikk av nordisk litteratur (norsk, dansk og svensk)
  • kunne utnytte mulighetene de ulike databasene har for gode og effektive litteratursøk i litteraturkritikk

Arbeidsmåter

Kurset består av demonstrasjoner og miniforelesninger.

Målgruppe

Kurset er beregnet på masterstudenter i nordisk litteraturvitenskap som tar emnet NOR4314 og som skal skrive resepsjonsanalyser. Kurset er integrert i emnet. Påmelding ikke nødvendig.

Kursholder

Fagreferent i nordisk språk- og litteraturvitenskap, Anne Sæbø

Publisert 18. mars 2019 12:49 - Sist endret 17. aug. 2022 09:38