Nordisk litteraturvitenskap (NOR4430) - Litteratursøk - master

Kurset går over to timer og gir en oversikt over de viktigste ressursene Universitetsbiblioteket kan tilby for litteratursøk for studenter innen nordisk litteraturvitenskap og hvordan man bruker disse.

Hva lærer du?

Etter å ha deltatt på kurset skal studentene

  • kunne presisere et faglig emne som grunnlag for gode og presise litteratursøk
  • kjenne til bibliotekets fagside for nordisk språk og litteratur
  • kjenne til et bredt utvalg av relevante kataloger og databaser for litteratursøk for litteraturvitere i nordisk
  • kunne utnytte mulighetene de ulike databasene har for gode og effektive litteratursøk

Arbeidsmåter

Kurset består av demonstrasjoner, egenøvelse og miniforelesninger. Varighet: ca. 2 timer.

Målgruppe

Kurset er beregnet på masterstudenter i nordisk litteraturvitenskap som tar emnet NOR4430 og er integrert i emnet. Påmelding ikke nødvendig.

Kursholder

Fagreferent i nordisk språk- og litteraturvitenskap, Anne Sæbø

Publisert 19. nov. 2018 11:45 - Sist endret 17. aug. 2022 09:38